20-23 NOV, 2019

Tin đọc nhiều: Đăng ký trước Vì sao nên tham gia triển lãm? Hình ảnh

Trang chủ / Dành cho nhà triển lãm / Dịch vụ thanh toán trực

Nâng cấp dịch vụ

 

Online Dịch vụ thanh toán trực

 

Dịch vụ Đã thanh toán Miễn phí
01. Xuất bản sản phẩm 50 5
02. Thông tin doanh nghiệp
03. Tin tức xuất bản 3 ấn phẩm 1 ngày 1 ấn phẩm 1 ngày
04. Yêu cầu xem
05. Sơ đồ mặt bằng độc quyền
06. Bản tin điện tử báo cáo triển lãm
07. Tìm kiếm ưu tiên
08. Thời gian dịch vụ Từ bây giờ đến 2 tháng sau triển lãm Từ bây giờ đến 2 tháng sau triển lãm  
09. Phí USD$200 Miễn phí  

 

LIÊN HỆ

 

Chan Chao Int'l Co., Ltd.

Tel: +886-2659-6000

Fax: +886-2659-7000

Email: textile@chanchao.com.tw

 

 

TOP