22-25 NOV, 2017

Tin đọc nhiều: Đăng ký trước Vì sao nên tham gia triển lãm? Hình ảnh

Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

 

International


CHAN CHAO INTERNATIONAL CO LTD

 

 

3F, No.185, Kangchien Rd., Nei-Hu Dist.,Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-26596000

Fax: +886-2-26597000


Event Manager : Mr. Akai Lin # 176

Email : akai@chanchao.com.tw


Int'l Sales : Mr. Neal Chen # 202 / Ms. Hannah Chou # 183

Email : textile@chanchao.com.tw

 

Vietnam


YORKERS EXHIBITION SERVICE VIETNAM

 

Rm 1107, 11th Fl., No.4 Nguyen Dinh Chieu St., Indochina Tower, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Tel: +84-28-3827-9156

Fax: +84-28-3827-9157

Local Sales : Mr. Ming # 111


E-mail: salesc@linkage-vn.com

 

Inquire Now

 

TOP