22-25 NOV, 2017

Tin đọc nhiều: Đăng ký trước Vì sao nên tham gia triển lãm? Hình ảnh

Trang chủ / Dành cho khách tham quan / Exhibitor List / LU FENG COMPANY LIMITED

Exhibitor list

 

 

LU FENG COMPANY LIMITED

 

Booth No.: 542

 

Inquire Now

 

 

Company Service

 

High-grade blank dye-color fabrics, printed fabrics, pants fabric

 

Main Products

 

Product and service range::HIGH GRADE PIECE DYE FABRIC, PRINT FABRIC ,PANTS FABRIC.

 

 

TOP