20-23 NOV, 2019

Tin đọc nhiều: Đăng ký trước Vì sao nên tham gia triển lãm? Hình ảnh

Trang chủ / Báo cáo Triển lãm / Tin tức hàng ngày

Tin tức hàng ngày

 

2017 VTG Grand Opening - Innovating the World of TEXTILE & GARMENT Industry!


Full Article

 

 

 

On Track of Record-Breaking Attendees!


Full Article

 

 

 

Grand Opening! VTG Opens from Nov. 23-26


Full Article

 

 

 

Thank you! VTG Concluded with huge success!


Full Article

 

 

TOP